top of page

המדריך למשקיע המתחיל

Updated: Mar 18

המדריך למשקיע המתחיל.

לטובת מי מכם שרק התחילו להתעניין בשוק ההון ובפרט באפיקים הפנסיוניים, הכנתי לכם מילון מקוצר שיעזור לכם להבין את המונחים השונים ששגורים בתחום, תהנו.
גופים מוסדיים

בתי השקעות וחברות הביטוח להם יש קופות גמל, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, חברות ניהול תיקים ופוליסות פיננסיות.

מזומנים

לכל הגופים המוסדיים יש כספים מזומנים 'שיושבים' בבנק, בפיקדונות יומיים ובעובר ושב, כספים אלה ממתינים לעסקאות בני"ע ולשימוש שוטף.

אפשר להתייחס אליהם כ'כספים נזילים' או בקיצור 'נזילות'

נכס סחיר – נכס נזיל = זמין לשימוש מיידי.

חלק מנכסי קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה הם נכסים נזילים אשר מנוהלים באופן שוטף עם גישה מהירה לשוק ההון.

בד"כ בלחיצת כפתור ניתן לממש נכס (מימוש = מכירה) או לקנות אותו ולקבל תמורה מיידית ברגע שיש מפגש ברצון בין היצע וביקוש.

נכס לא סחיר – נכס לא נזיל = לא זמין לשימוש.

כיום מרבית בתי השקעות וחברות הביטוח מגדילות את אפיק הנכסים הלא סחירים בקופות הגמל, השתלמות והפנסיה.

אותם נכסים, לא קשורים באופן ישיר לשוק ההון ואין אליהם גישה בלחיצת כפתור כלומר – הם לא זמינים למימוש מיידי.

איגרות חוב

איגרת חוב היא למעשה תעודת התחייבות של מדינה או תאגיד גדול (קונצרן) לשלם את החוב או ההלוואה שלו למלווים שלו עם הבטחה לתשואה באחוז מסוים בסוף התקופה.

מרבית הכספים במסלולים הסולידיים מנוהלים דרך איגרות חוב - הנפקת אג"ח (איגרות חוב, Bond) מאפשרת לחברות ולממשלה לגייס כסף מהציבור, בתהליך דומה לזה שבו אנו נוטלים הלוואה מהבנק. החברה שמנפיקה את איגרת החוב מחזירה לנו את החוב במועד שנקבע מראש בתוספת ריבית שנקבעה מראש. ברכישת איגרת חוב הרוכש מעניק הלוואה לגוף המנפיק את האיגרת.

מניות

מניה - היא נייר ערך המקנה חלק בבעלות בחברה ומאגד זכויות וחובות כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים, מניה היא נכס בעל ערך כספי.

למעשה אנחנו שותפים בהצלחתה או בכישלונה של חברה וזאת בהתאם לביצועים של אותה חברה שיכולים להיות מושפעים מגורמי השוק ומגורמים נוספים.

הגופים המוסדיים נמדדים על הביצועים שלהם בקופות וזאת בעיקר ע"י התשואה הגבוהה ביותר שהם מצליחים להשיג, ברוב המקרים נשיג תשואה גבוהה ע"י חשיפה למניות שהיא גם מטבע הדברים, השקעה שמוגדרת כהשקעה בעלת אופי מסוכן יותר.

קרן סל

קרן סל (Exchange Traded Fund - ETF) היא מכשיר פיננסי שנועד לעקוב באופן פסיבי אחר מדדים של מניות, אג"ח וסחורות.

הקרן משקיעה את הכספים על פי הצמדה למדד פיננסי כלשהו, קבוע מראש, ללא שיקול דעת של הנהלת הקרן.

הקרן לא מבטיחה תשואה צמודה למדד, והתשואה למשקיע יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר מהמדד הנבחר, זאת בשל פעילות מסחר של הקרן, וסטיות (קטנות לרוב) של הרכב נכסי הקרן.

למעשה, קרן סל מחויבת לעשות את מיטב מאמציה (best effort) במעקב אחר המדד, ומשום כך קרן הסל אמורה להניב תשואה דומה, אך לא זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת.

הגופים המוסדיים בין היתר רוצים לפזר את ההשקעות שלהם גם מעבר לים ואחת הדרכים הטובות ביותר לייצר פיזור בעלויות נמוכות היא דרך קרנות סל.

קרן נאמנות

דרך קלאסית נוספת לייצר פיזור (בעלות גבוהה יותר מקרן סל ) היא דרך קרן נאמנות - שהיא למעשה מכשיר פיננסי המאפשר השקעות משותפות בניירות ערך – סוג של תיק השקעות משותף עבור כלל המשקיעים בקרן, לכל קרן יש מנהל קרן שמדווח על תוצאות הקרן.

ההצטרפות לקרן מתבצעת ע"י רכישת יחידות השתתפות בקרן, מי שמחזיק בהן זכאי לרווחים בהתאם לגודל אחזקותיו.

לכל קרן יש מדיניות מוגדרת מראש לפיה מנהל הקרן חייב לפעול.

קרנות נאמנות נמצאות תחת הפיקוח של הרשות לניירות ערך.

(רשות ניירות ערך פועלת מכוח ניירות ערך, שקבע כי תפקידה יהיה "שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך.")

את קרנות הנאמנות ניתן לרכוש בלחיצת כפתור מהירה וזאת דרך פלטפורמת הבנק או חבר הבורסה.

קרנות השקעה

בשנים האחרונות הגופים המוסדיים מתחילים להגדיל את החשיפה שלהן להשקעות אלטרנטיביות.

קרנות ההשקעות הפרטיות הן אותן קרנות הנמצאות בשוק הלא סחיר ולא ניתן יהיה להיחשף אליהן בלחיצת כפתור.

בדרך כלל מדובר בקבוצה של אנשי עסקים (שותפים כלליים) שפועלים לגייס הון מגופים שונים, כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים ומשקיעים פרטיים אמידים במיוחד, הנחשבים מבחינה משפטית לשותפים מוגבלים.

המשקיעים מתחייבים להזרים לקרן ההשקעות הפרטית סכומי כסף, שיהוו בסיס לפעילות ההשקעה שלה.

לא כל משקיע יכול להצטרף קרנות ההשקעה, יש צורך בכיסים עמוקים, יכולת בחינה מעמיקה של ההשקעה המוצעת, מהירות תגובה וקבלת החלטות בהתאם ללוחות זמנים.

אלה הם חסמי כניסה משמעותיים.

בד"כ טווחי ההשקעה באותן קרנות – מעל ל5 שנים וזהו נכס שאינו נזיל.

פיקדונות (שאינם מובנים)

אחוז מסוים מהכספים בקופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה מושקעים בפיקדונות בנקאיים בדיוק כמו הכסף הקטן שיש לכולנו והוא יושב בפיקדון כזה או אחר.

נדל"ן

בשנים האחרונות הגופים המוסדיים מגדילים את השקעותיהם בנכסי נדל"ן בשביל ליצור תשואה עודפת על פני אפיקים אחרים.

למעשה אותם נכסים נמצאים בשורת 'הנכסים הלא סחירים' ובשנים האחרונות עוד ועוד גופים מחפשים השקעות אלטרנטיביות בדמות נכסי נדל''ן,.

השקעה ישירה בנכסי נדל"ן המספקים תשואה שוטפת.

קופת גמל

היא הסדר השקעה המשמש לרוב למטרות חיסכון. בישראל, קופות גמל הן אחד מהסדרי ההשקעה הנפוצים והחשובים ביותר. בין היתר, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות הן סוגים של קופות גמל. ישנן קופות גמל שאינן מיועדות לחיסכון פנסיוני, אלא עשויות לשמש לחיסכון לטווח קצר יותר. לחוסכים בקופות גמל ניתנות הטבות מס משמעותיות.

קופת גמל להשקעה

מכשיר חיסכון נזיל שיצא לאור ב 2016 במטרה לעודד את הציבור הישראל לחסוך ולצבור חיסכון לעתיד, נכון לכתיבת מילים אלו הסכום שניתן להפקיד הינו 72,616 ₪ (2022) בכל שנה קלנדרית, ישנה הטבה משמעותית לבני 60 ומעלה בעת משיכת הכספים בצורה של משכורת (קצבה), בעת קבלת קצבה לאחר גיל 60 החוסך לא ישלם מס רווחי הון.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון לטווח בינוני המיועד לשכירים ועצמאיים המעניק הטבות מס שונות - לאחר 6 שנים הקרן תהיה נזילה למשיכה והכספים שהופקדו עד לתקרה יהיו פטורים ממס רווחי הון.

קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד.

דמי ניהול באפיקים פנסיוניים

דמי ניהול מוצגים בדוחות השנתיים ובדוחות הרבעוניים והן נגבים ע"י חברה וזאת בהתאם להסכם שהלקוח הצליח להשיג עבור עצמו באמצעות מו"מ או דרך הסכם ממקום עבודתו, גובה דמי ניהול משתנה בהתאם לחברה ובהתאם לסכום ההשקעה,

בתוך הדמי ישנו סעיף נוסף הנקרא 'הוצאות ניהול שוטפות' והוא מוצג לצורך שקיפות והצגת העלויות שהיו למנהל ההשקעות.

*דמי הניהול יכללו בתוכם את סעיף 'הוצאות ניהול שוטפות'.

תיק השקעות בבנק

כספים פנויים בבנק שאותם ניתן לנהל באמצעות שני גורמים עיקריים:

1. יועץ הבנק - אשר מייעץ ללקוח אילו נכסים לרכוש, חובת הלקוח לעקוב ולקבל את ההחלטה.

2. תיק מנוהל - הלקוח ממנה בשמו מנהל השקעות חיצוני אשר מוגדר כמיופה כח לביצוע הוראות קניה ומכירה בלבד, מנהל ההשקעות פועל לפי מדיניות צרכים אישית ובחשבון מנוהל מיועד להשקעות.

דמי משמרת

דמי ניהול שנתיים המשולמים לבנק ונגבים ע"י הבנק כל רבעון - טווח דמי משמרת 0.1 - 0.8 % בשנה, ישנם מקרים בהם הלקוח מקבל פטור ובד"כ זה יהיה תלוי בגובה סכום הכסף המנוהל בחשבון של הלקוח. בד"כ בתיק ני"ע זרים יגבו דמי משמרת יקרים יותר.

עמלות קניה ומכירה

בגין כל מכירה וקניה של ני"ע הבנק גובה עמלה חד פעמית שיכולה לנוע בין 0.1 - 0.3 % תלוי בהיקף הפעולות ובמטבע בו בוצעה העסקה. בני"ע זרים אותן עלויות יהיו יקרות יותר.

דמי ניהול בקרנות נאמנות

קרן נאמנות מנוהל ע"י בתי השקעות וחברות הביטוח, כל קרן גובה דמי ניהול שנתיים בעבור ניהול יח' ההשתתפות של הציבור, טווח דמי ניהול 0.1 - 3 % שנתיים, אותם דמי ניהול תלויים בחשיפה המנייתית שיש בקרן, ככל שהיא תהיה יותר גבוהה כך דמי ניהול יהיו יותר גבוהים (והפוך).

חשוב לומר כי הדמי ניהול נגבים בהתאם לזמן שמחזיקים את הקרן, כלומר התשואה המוצגת של הקרן בשורת הבנק תהיה לאחר גביית דמי ניהול (מונחי ברוטו לפני מס).

עמלת הפצה בקרנות נאמנות

עמלת הפצה תהיה גלומה בתוך דמי ניהול המוצגים בקרן נאמנות, אותה עמלה היא בגין שיווק של אותן קרנות ללקוח השונים ע"י הבנק, בנק יכול להעדיף קרנות בהן יש עמלות הפצה כיוון שהוא ירוויח מאותן קרנות.

תיק השקעות של חברות הביטוח, 'פוליסה פיננסית'

כלי השקעה נזיל באמצעות חברת הביטוח, המכיל בתוכו את כלל האלמנטים של ניהול בעלות אחת פשוטה וברורה , פתרון זה נותן מענה לתיק השקעות היושב בבנק, ובנוסף כלי מעולה ליצירה פיזור הנכסים.

בפוליסה פיננסית הלקוח ישלם דמי ניהול בלבד בהתאם לגובה הסכום המופקד, בניגוד להשקעות הנמצאות בבנק בפוליסה ניתן לקחת הלוואה ולשעבד את הנכסים.

תקנה 190 למס הכנסה

נכנסה לתוקף בשנת 2012 ובאה לעודד את הציבור לחסוך כספים ולהנות מהטבות מס מעולות.

מספר יתרונות: מס רווחי הון נומינאלי 15%, פטור ממס רווחי למושכים את הכספים בצורת קצבה, העברה בין דורית ללא אירוע מס, עלויות ניהול נמוכות (ביחס לתיק השקעות ופוליסות חיסכון), ניתן לקחת הלוואה, ניתן לבחור במסלולים בניהול אישי ועוד.

תקנה 125 ד' למס הכנסה

מאפשרת לפורשים שגילם למעלה מ – 70 ונולדו לפני 1.1.1948 , להשקיע את כספיהם תיקי השקעות המנוהלות על ידי חברות ביטוח (פוליסות פיננסיות) ולקבל פטור שנתי מתשלום מס על רווחי ההון שצברה הפוליסה שלהם, עד לתקרה שנתית של 13,560 ש"ח ליחיד או 16,680 ש"ח לזוג.


יש לכם שאלה? שלחו הודעת וואצאפ אלינו.

7 views0 comments

Comments


bottom of page