top of page

המדריך השלם לקרן פנסיה: כל מה שצריך לדעת על חיסכון פנסיוני בישראל

מי לא שמע על קרן פנסיה? הכלי המפורסם ביותר בארצנו לחיסכון לגיל פרישה, וכדי להפוך אותה לאטרקטיבית עוד יותר, משרד האוצר פועל להוזלת דמי הניהול ולהגדלת היציבות שלה באמצעות רפורמות שונות. מדריך זה יסביר לכם בפירוט מהי קרן פנסיה, כיצד היא פועלת, ומהם שלושת הכיסויים המרכזיים שהיא כוללת: אבדן כושר עבודה, ביטוח שארים ופנסיית זקנה. כמו כן, נבחן את החסרונות האפשריים של קרן הפנסיה, תוך הקפדה על מידע עדכני בהתאם לתקנון התקני הקיים.


המדריך השלם לקרן פנסיה - מה זה קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא כלי חיסכון פנסיוני המבטיח הכנסה חודשית לאחר הפרישה מהעבודה. בנוסף, היא מספקת כיסוי ביטוחי במקרים של אבדן כושר עבודה או מוות. הקרן מנוהלת לפי תקנון ומבוססת על ערבות הדדית בין החוסכים.


המדריך השלם לקרן פנסיה - חשוב להתחיל לחסוך בגיל צעיר

המדריך השלם לקרן פנסיה - מהי הערבות הדדית בקרן הפנסיה?

החוסכים בקרן הפנסיה נושאים יחד בעלויות התביעות של שאר העמיתים בקרן. בכל חודש נאספים תשלומי ריסק בקופה צדדית, ומהקופה הזו משולמות תביעות במקרה של אירוע ביטוחי. אם נותר כסף בקופה בסוף התקופה, הוא מחולק חזרה לחוסכים כעודף אקטוארי. אם חסר כסף, החוסכים משלימים את הסכום כגרעון אקטוארי. מנגנון זה מבטיח איזון אקטוארי בקרן.


המדריך השלם לקרן פנסיה - מהו תקנון קרן הפנסיה?

תקנון קרן הפנסיה כולל את כללי הזכויות והחובות של העמיתים בקרן. התקנון מגדיר את תנאי הזכאות לאבדן כושר עבודה, פנסיית שארים ופנסיית זקנה. בשנת 2018 נכנס עדכון לתקנון אחיד, מה שצמצם את ההבדלים בין קרנות הפנסיה השונות.

המדריך השלם לקרן פנסיה - איך פועלת קרן פנסיה?

כל חודש העובד והמעסיק מפקידים כספים לקרן הפנסיה. עבור כל שקל שהעובד מפקיד, המעסיק מפקיד שני שקלים נוספים. העובד יכול להגדיל את ההפקדה עד 7% מהשכר החודשי ולא פחות מ6%, אך המעסיק אינו חייב להגדיל את חלקו באותה מידה, מעסיק יפריש לכל הפחות 6.5% ועד 7.5%. קרנות הפנסיה כוללות מנגנון הבטחת תשואה ממשרד האוצר על 27% מהנכסים, בנוסף ישנם מגוון מסלולי השקעה באמצעותם יכול החוסך להגדיל את ההון שלו, מסלולים מבוקשים בשנים האחרונות:


בואו לדעת האם אתם במסלול הנכון עבורכם - לפגישת תכנון פנסיוני צרו קשר עם בעל רישיון פנסיוני זמין


הידעתם? ישנה הטבת מס בקרן הפנסיה, כל הכספים המופרשים ע"י המעסיק והעובד צוברים תשואה במסלולי ההשקעות ובגיל פרישה פטורים ממס רווח הון.

המדריך השלם לקרן פנסיה - דמי ניהול בקרן הפנסיה

דמי הניהול בקרן הפנסיה מחולקים לשניים: דמי ניהול מהפקדה ודמי ניהול מהצבירה. דמי ניהול מהפקדה נגבים כל חודש על ההפקדה החודשית, בעוד דמי ניהול מהצבירה נגבים על כלל הצבירה בקרן. דמי הניהול המרביים הם 6% מהפקדה חודשית ו-0.5% מהחיסכון המצטבר.המדריך השלם לקרן פנסיה - קרנות פנסיה ברירת מחדל

מ-2016 רשות שוק ההון בוחרת קרנות ברירת מחדל עם דמי ניהול מופחתים לכל החוסכים, ללא קשר לגובה ההפקדה. בשנת 2024 קרנות ברירת המחדל הן: אלטשולר שחם, אינפינטי, מור, ומיטב דש. דמי הניהול הן 1% מהפקדה ו-0.22% מהצבירה.


מה כוללת קרן פנסיה?

קרן פנסיה כוללת חיסכון לגיל פרישה ושני כיסויים ביטוחיים: ביטוח מפני אבדן כושר עבודה וביטוח שארים. גובה הכיסויים נקבע לפי המסלול שנבחר והגיל שבו הצטרפתם לקרן.


תקופת אכשרה בקרן פנסיה

תקופת האכשרה היא 60 חודשים ממועד ההצטרפות. אם הוגשה תביעה בתקופה זו, קרן הפנסיה תבדוק אם מדובר במחלה קודמת. אם התביעה נובעת ממחלה קודמת, היא תדחה; אחרת, קרן הפנסיה תשלם את התביעה.


ביטוח שארים בקרן פנסיה

ביטוח שארים משולם כקצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי. הקצבה משולמת לבן או בת זוג, ילדים עד גיל 21, או הורה נתמך. רווק, גרוש או אלמן יכולים לוותר על התשלומי ביטוח השארים ולפנות יותר כסף לחיסכון.


ביטוח אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה

במקרה של אבדן כושר עבודה, קרן הפנסיה תשלם קצבה חודשית בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו. מעל 75% נכות יחשבו כנכות מלאה. בנוסף, קרן הפנסיה תבצע "שחרור מפרמיות" ותפקיד את ההפקדה שהייתה מפקידת בתקופת העבודה.


קצבת הזקנה מקרן הפנסיה

קצבת הזקנה משולמת מהקרן החל מגיל 60. הקצבה צמודה למדד ומשולמת לכל החיים לחוסך ולאחר מותו לבן או בת הזוג. במועד הפרישה יש לבחור במסלול הפרישה הרצוי. משיכת כספים כסכום חד פעמי בגיל פרישה חייבת במס.

צרו קשר

יודעים מה הקצבה הצפויה שלכם? - למידע נוסף על תכנון פנסיוני אישי - שלחו הודעה לבעל רישיון פסיוני זמין


המדריך השלם לקרן פנסיה - מקדם הפרישה בקרן הפנסיה

מקדם הפרישה ממיר את הסכום שחסכתם לקצבה חודשית. מקדם הפרישה נקבע במועד הפרישה בהתאם למין, גיל ומסלול הפרישה הנבחר. בטבלת המקדמים ניתן לראות כי המקדם המיועד לפורש בגיל 67 נמוך מזה המיועד לחוסכים צעירים יותר.


באמצעות המדריך השלם לקרן פנסיה אנו מביאים דוגמה לאופן חישוב: אדם שנולד בשנת 1955 וצבר 2,000,000 ש"ח בפנסיה ובחר בסלול פרישה המבטיח לאשתו 5 שנים של תשלומי שאירי פנסיונר יקבל קצבה לפי האופן הבא:

2,000,000\155.99=12,821 ש"ח ברוטו.


מה החסרונות בקרן הפנסיה?

ערבות הדדית: הערבות ההדדית עשויה להוביל לגרעון אקטוארי שישלמו כלל החוסכים. מדובר במנגנון בו העמיתים נושאים בעלויות התביעות של שאר העמיתים בקרן, מה שיכול לגרום לחוסר יציבות בתשלומים במידה והקרן נדרשת לשלם תביעות רבות באותה תקופה.

תקנון אחיד: התקנון האחיד לכלל החוסכים מקשה על התאמת הכיסויים הביטוחיים לצרכים האישיים. אין גמישות בכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה או מוות, מה שיכול להיות חיסרון עבור חוסכים המעוניינים בכיסויים מותאמים אישית.


מוצרים פנסיוניים נוספים

ביטוח מנהלים: מוצר פנסיוני הכולל חיסכון פנסיוני וביטוח חיים. בניגוד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים אינו מבוסס על ערבות הדדית ומאפשר גמישות רבה יותר בכיסויים הביטוחיים. עם זאת, דמי הניהול עשויים להיות גבוהים יותר.

קופת גמל: קופת גמל היא מוצר חיסכון פנסיוני שאינו כולל כיסויים ביטוחיים. ניתן למשוך את הכספים כקצבה או כסכום חד פעמי בגיל הפרישה (בכספים שהופקדו עד 2008). קופת גמל מתאימה למי שרוצה לנהל את החיסכון הפנסיוני בצורה עצמאית וללא כיסויים ביטוחיים.


הידעתם? קופת גמל להשקעה מאפשר לחסוך לפנסיה ולשמור על ההון הצבור בנזילות מלאה, לאחר גיל 60 ניתן למשוך את ההון הצבור בפנסיה ולקבל פטור ממס על כל הרווחים הצבורים.

צרו קשר

הפקידו לקופת גמל להשקעה - למידע נוסף על תכנון פנסיוני אישי - שלחו הודעה לבעל רישיון פסיוני זמין


בשורה התחתונה

נכון לזמנים אלו קרן הפנסיה היא המוצר הפנסיוני המוביל בישראל. רשות שוק ההון פועלת לשמירה על יתרונות הקרן באמצעות פיקוח על המחיר, שמירה על איזון אקטוארי והבטחת תשואה מובטחת לחוסכים. ניהול חכם של קרן הפנסיה כולל בחירת מסלול ביטוח והשקעה המתאים לצרכים האישיים, צמצום ביטוחים מיותרים והקטנת דמי ניהול.


שאלות לסוכן פנסיוני:

  • איזה מסלול ביטוח מתאים לצרכים שלי ושל משפחתי?

  • איזה מסלול השקעה מתאים לגיל שלי ולתנאי השוק?

  • איך ניתן להגדיל את החיסכון על ידי צמצום ביטוחים מיותרים והקטנת דמי ניהול?


צרו קשר

בואו להגדיל את הקצבה שלכם ע"י בדיקה פנסיונית מקיפה - למידע נוסף על תכנון פנסיוני אישי - שלחו הודעה לבעל רישיון פסיוני זמין


14 views0 comments

Comments


bottom of page